Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/doc/www.jtstrecha.cz/www/cms/inc/php/db_mysql.php on line 2
Obchodní podmínky - E-shop pro Vaši střechu ...
Kategorie produktů
Spočítejte si potřebný počet střešních tašek na Vaši střechu ZDE

Spočítejte si potřebný počet střešních tašek na Vaši střechu ZDE

Spočítejte si potřebný počet střešních tašek na Vaši střechu ZDE
Reklama

> Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY - J.T.STŘECHA s.r.o.

1.Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti provozovatele a zákazníka se řídí českým právním řádem a těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

 

Dodavatel - Provozovatel obchodu www.jtstrecha.cz

J.T.Střecha s.r.o.

Miletínská 954 (Areál Mebikan)

Lišov, 373 72

IČ:   281 48 738

DIČ: CZ28148738

Tel./Fax: +420 385 521 487

Mob.: Václav Trousil  +420 777 866 338

E-mail: jtstrecha@atlas.cz

E-mai: www.jtstrecha.cz

Bankovní spojení: 256971089/0300

 

Zákazník:

Zákazník (koncový uživatel) předá při zahájení obchodního vztahu dodavateli pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy dodavatele s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí  příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2.Bezpečnost a ochrana informací

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, použity budou jen k plnění smlouvy s kupujícím a nebudou nijak zveřejněny a předány žádné další osobě, s vyjímkou nutných údajů pro dopravce sloužící pro správné doručení zásilky.

3.Objednání zboží

Zákazník prostřednictvím objednávky, která obsahuje druh zboží, množství, cenu, místo dodání, jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné za objednání a převzetí zboží. Objednávka slouží jako kupní smlouva a zákazník jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platebními a dodacími podmínkami a výslovně s nimi souhlasí. Na tyto podmínky a reklamační řád je zákazník dostatečným způsobem a včas před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Obrázky a fotografie jsou ilustrativní (důvodem je více dodavatelů stejného zboží). Skutečné zboží se může od znázorněného obrázku lišit.

4.Storno objednávky

Objednávku lze stornovat kdykoli před jejím vyexpedováním bez udání jakéhokoli důvodu. Telefonicky nebo e-mailem  . Pokud zákazník objednávku před expedicí nestornuje je dodavatel oprávněn účtovat zákazníkovi vzniklé náklady spojené s dopravou a storno poplatkem ve výši 10% z ceny objednávky včetně DPH. Dodavatel je oprávněn objednávku stornovat v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se změnila cena ze strany výrobce zboží. V případě, že tato situace nastane, dodavatel bude zákazníka kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. V případě jakéhokoli zaplacení ze strany zákazníka budou peníze vráceny zpět na účet nebo adresu.

5.Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud tak učiní musí zaslat e-mail s číslem faktury a data potvrzení objednávky. Dále číslo účtu na který chce vrátit již uhrazenou částku. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebené a pokud možno v původním obalu. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník sám. Na dodávku (tzv.nadstandartního zboží) zboží upraveného na přání zákazníka či na zboží objednané speciálně na jeho přání se možnost odstoupení od smlouvy nevztahuje, zboží tedy vrátit nelze. V případě odstoupení se kupní smlouva ruší. Dodavatel je povinen po obdržení vráceného zboží obratem a předem dohodnutým způsobem vrátit zpět odpovídající částku po odečtení náhrady dodavatele za skutečně vynaložené náklady (doprava, manipulace se zbožím, balné....). Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody a dalším postupu. Dále pak vrácení přijaté peněžní částky byla-li uhrazena zálohová platba zákazníkem.

6.Ceny a palety

Ceny u jednotlivých položek neobsahují poplatky za dopravu, palety, složení zboží hydraulickou rukou.... Také se ceny mohou měnit z důvodu změny cen výrobcem. O každé skutečnosti bude zákazník neprodleně informován a kalkulace zboží bude sdělena telefonicky nebo e-mailem. Po obdržení kalkulace má zákazník právo souhlasit s nabídkou nebo ji také odmítnout. Palety zákazník vrací sám na své náklady buď do výkupen palet (dle druhu palety), zpět do našeho skladu, nebo do výrobního závodu ( v tom případě vrátíme uhrazenou cenu za palety mínus jejich opotřebování ).Také jsme schopni svézt palety malými dodávkovými auty. Paletové hospodářství se řídí platnými ceníky výrobců i s poplatky za opotřebení.